Kennispunt Mecenaatstudies

Kennisbank

Kun je het maken om te vragen? Over creatieve makers en hun vraag om steun aan particuliere gevers

‘Hoe particulier geven aan individuele makers te optimaliseren’? Zo luidt in één zin het vraagstuk dat aan de basis ligt van dit rapport. De vraag veronderstelt twee dingen: allereerst dat cultuurliefhebbers bereid zijn muzikanten, schrijvers, theatermakers, beeldend kunstenaars en andere makers met een gift te ondersteunen. En ten tweede dat makers hun bewonderaars ook daadwerkelijk om die steun willen en kunnen vragen. Dat is een hele stap. Vragen om steun betekent immers dat je je publiek niet alleen benadert als anonieme ‘koper van je werk’ of ‘bezoeker van je voorstelling’, maar óók – of zelfs vooral – als potentiële ‘vriend’, donateur of weldoener. Wie vraagt om een gift maakt zich kwetsbaar. Je moet kunnen omgaan met de welwillende ‘ja’ die op zo’n verzoek kan volgen, maar ook met de harde ‘nee’. Durven vragen betekent zorgvuldig inschatten óf je de vraag stelt, aan wie, op welke toon, met welke argumenten, op welk moment, en in welke context. Past de vraag om ondersteuning wel in het beeld dat je wilt dat je fans en bewonderaars van je hebben? Past de vraag in het beeld dat jij van jezelf als maker hebt?

Lees meer
Terug naar het overzicht