Kennispunt Mecenaatstudies

Vrije Universiteit

LEERGANG FILANTROPIE (POSTACADEMISCH)
Introductie in de Filantropiewetenschap
Welke rol speelt filantropie in de samenleving van vandaag? Waarom geven mensen? Hoe verhouden sociaal ondernemerschap en filantropie zich tot elkaar? De module Introductie in de filantropiewetenschap biedt u een inleiding in de wetenschappelijke wereld van de filantropie en vormt de basis voor de verdere modules in de postacademische opleiding Filantropie. Onderwerpen, begrippen en theorieën uit deze module komen van pas in de andere modules.
Meer info

LEERGANG BESTUREN VAN FILANTROPISCHE FONDSEN (POSTACADEMISCH)
Het domein van de filantropie
Deze eerste bijeenkomsten in de reeks “Besturen van Filantropische Fondsen” bieden een schets van de filantropie en filantropische sector in Nederland. De cursisten worden bekend gemaakt met het begrip, met de geschiedenis van de filantropie in Nederland, de betekenis van filantropie in de huidige maatschappelijke context en er wordt geschetst welke rol filantropie in de nabije toekomst kan gaan spelen. U krijgt de belangrijkste cijfermatige overzichten en trends op basis van het macro- economische onderzoek “Geven in Nederland”. De filantropische sector wordt in kaart gebracht en de Nederlandse ontwikkeling wordt in een internationaal kader geplaatst.
Meer info

CURSUS OVERHEID EN FILANTROPIE
Overheid en particulier initiatief
Participatie door burgers en maatschappelijke organisaties speelt een steeds belangrijkere rol in de totstandkoming van publieke voorzieningen. Mensen lossen zelf maatschappelijke problemen op door eigen tijd, energie en (eventueel) financiële middelen te mobiliseren. Particuliere fondsen ontwikkelen zelf nieuwe initiatieven om maatschappelijke problemen op te lossen. De vrijwillige inzet van geld, goederen, tijd en expertise voor het algemeen nut noemen we filantropie. Maar hoe ziet dit actief burgerschap op lokaal niveau er in de praktijk uit? In welke mate zijn burgers daadwerkelijk bereid zich in te zetten op lokaal niveau?
Meer info