Kennispunt Mecenaatstudies

Maastricht University

KUNST, CULTUUR EN ERFGOED MA 
Arts and Audiences
Dit keuzevak richt zich op de verhouding tussen kunsten en publieken. Het keuzevak heeft een interdisciplinaire benadering en bouwt voort op perspectieven uit zowel wetenschapsgebieden als (kunst)geschiedenis, sociologie, pedagogiek, filosofie, museum- en mediastudies als op beroepspraktijken zoals educatie, beleid, marketing en curatorschap. De bedoeling is om studenten de verschillende manieren te laten zien waarop kunstinstellingen zich verhouden tot publieken en deze elkaar onderling beïnvloeden. Het keuzevak is geworteld zowel in wetenschappelijke literatuur als in de beroepspraktijk. Colleges bieden overzicht over de onderwerpen die aan de orde zijn en tonen verschillende posities in het gebied. In workshops wordt gericht gewerkt met wetenschappelijke literatuur die relevant is voor de onderwerpen maar ook aan praktische beroepsvaardigheden. Also in English. 
More info

KUNST, CULTUUR EN ERFGOED MA 
Culture and Economy
Dit keuzevak richt zich op de verhoudingen tussen culturele sector en de maatschappij vanuit een economisch perspectief, met bijzondere aandacht voor economische actoren. Kernonderwerpen zijn onder meer de kunstmarkt, creatieve steden en cultureel ondernemerschap. De kunstmarkt is een integraal en belangrijk deel van de creatieve industriesector. Studenten bestuderen hoe kunstwerken verhandeld worden en hoe hierbij in het proces tussen kunstenaar, galeriehouder, veilinghuis, handelaren, verzamelaren en musea waarde wordt gecreëerd. Ze lezen en bespreken een aantal baanbrekende werken van leidende wetenschappers en mensen uit de praktijk van de sector om te discussiëren en te leren over de rollen en het ecosysteem van de kunstmarkt. Aan de orde komen onderwerpen zoals de historische ontwikkeling van de kunstmarkt, de waardeketen, de huidige spelers en instellingen op de kunstmarkt; en ook hun strategieën en positionering. De groei in de markt, en de toenemende belangstelling voor de kunstmarkt, in veel landen ondersteund door een sterke overheidsaanwezigheid, heeft wereldwijd geleid tot een groeiende vraag, en daardoor tot stijgende prijzen. De verschillende kunstmarkten in diverse landen, sectoren en genres worden
vergeleken. Een ander belangrijk deel van dit keuzevak is de studie van de begrippen ‘creatieve steden’ en ‘culturele industrieën’ en de ontwikkeling daarvan, en de rol van ondernemerschap en innovatie in de culturele sector, waardoor de kennis en begrip van cultuurbeleid en cultuurmanagement verder worden verdiept. Also in English.
More info