Kennispunt Mecenaatstudies

Radboud Universiteit

KUNSTBELEID & KUNSTBEDRIJF (MA)
Kerncursus Kunstbeleid & Kunstbedrijf

De cursus legt een brede theoretische basis voor het programma Kunstbeleid en Kunstbedrijf binnen de Master Kunst- en cultuurwetenschappen. Aan de hand van zowel theoretische, historische als actuele teksten verdiepen studenten zich in de belangrijkste ideeën over de werking van de kunstwereld en de rollen van verschillende actoren daarin, zoals kunstenaars zelf, culturele instellingen, overheden, adviesorganen, critici en het publiek. Studenten leren deze teksten kritisch te verwerken door ze in enkele schriftelijke opdrachten en een eindpaper te relateren aan actuele debatten en eigen casussen.
Meer info

KUNSTBELEID & KUNSTBEDRIJF (MA)
Cultuursponsoring & mecenaat

Kunst kan niet bloeien zonder doelbewuste ondersteuning. Dat geldt vandaag de dag, maar ook in eerdere eeuwen werd het maken en verspreiden van kunst en cultuur op uiteenlopende manieren bevorderd en gesteund. Deze cursus gaat over cultuursponsoring en mecenaat in heden en verleden, en over de manier waarop we kennis over de ondersteuning van cultuur kunnen gebruiken bij onderzoek naar (1) de relatie tussen kunst en maatschappij, (2) het functioneren van culturele netwerken, (3) de machtsverhoudingen binnen (en soms ook buiten) de kunstwereld, (4) de omstandigheden van en de voorwaarden voor de productie en distributie van kunst, en (5) processen van (zelf)enscenering en legitimering van weldoeners en ontvangers van steun.
Meer info

KUNSTBELEID & KUNSTBEDRIJF (MA)
Het transhistorische museum
Deze cursus biedt een overzicht van recente ontwikkelingen in het internationale museale veld die specifiek te maken hebben met ‘transhistorical curating’, een vorm van tentoonstellingsmaken en institutioneel denken waarbij kunstwerken en artefacten uit diverse tijdsvakken (en culturele of geografische zones) met elkaar verbonden worden. Het fenomeen ‘het transhistorische museum’ wordt zowel in een historisch, actueel als in een theoretisch perspectief geplaatst met vele voorbeelden uit de museale praktijk. Collecties en tentoonstellingen worden belicht maar ook de relatie met de kunstmarkt en het perspectief van kunstenaars en particuliere verzamelaars. Er is ruimte voor sprekers uit het beroepsveld en minstens één dagexcursie. De opdrachten binnen deze cursus zullen zo opgesteld worden dat ze direct gerelateerd zijn aan de museale praktijk.
Meer info

KUNSTBELEID & KUNSTBEDRIJF (MA)
Kunstmarkt & kunsthandel
In deze cursus krijg je een overzicht van alle spelers en trends op de nationale en internationale kunstmarkt en kunsthandel en in het veilingwezen. Het fenomeen van kopen en verkopen van beeldende kunst en kunstnijverheid wordt zowel in een historisch als in een theoretisch perspectief geplaatst. Er is ook ruimte voor sprekers uit het beroepsveld en minstens één dagexcursie, (indien mogelijk) naar de internationaal vermaarde kunstbeurs TEFAF in Maastricht. De opdrachten binnen deze cursus zijn zo opgesteld dat je je ook in deze cursus specifiek kunt toeleggen op de kunstvorm en/of het tijdvak van jouw voorkeur en een eventueel daarbinnen gekozen specialisme.
Meer info