Kennispunt Mecenaatstudies

Over het kennispunt

Het Kennispunt Mecenaatstudies wil wetenschappelijke kennis over mecenaat verspreiden naar onderzoekers, studenten, de culturele sector en beleidsmakers, en zo bijdragen aan zowel de ontwikkeling van de mecenaatstudies als aan een weerbaardere cultuursector en een weloverwogen cultuurbeleid. Het kennispunt biedt daarom het volgende:  

  • links naar open access gepubliceerd onderzoek, in nauw overleg met wetenschappers aan Nederlandse en Vlaamse universiteiten die zich met aspecten van mecenaatstudies bezighouden; 
  • laagdrempelige wetenschapscommunicatie in de vorm van korte, toegankelijk blogs over recent onderzoek naar mecenaat; 
  • ondersteuning van onderzoekers bij hun inspanningen om hun niet-open access publicaties om te zetten in open-access publicaties;  
  • links naar relevant masterscriptie onderzoek via scriptie repositories van de aangesloten universiteiten, in overleg met de alumni die de scripties schreven; 
  • meer en vruchtbaarder contact en uitwisseling tussen wetenschap en cultuursector;
  • betere aansluiting tussen de kennisbehoefte van makers en culturele instellingen enerzijds, en de opzet en onderzoeksvragen van het wetenschappelijk onderzoek anderzijds. 

Het open access delen van kennis over mecenaat op één plek past bij de transitie naar Open Science van de Universiteit Utrecht. De Universiteit Utrecht wil vooroplopen in deze transitie. Meer lezen over de transitie naar Open Science van de Universiteit Utrecht, klik dan hier.