Kennispunt Mecenaatstudies

Universiteit van Amsterdam

KUNST, CULTUUR EN POLITIEK (MA)
Kunst en cultuur in het publieke domein
In deze module kijken wij naar de dynamiek die zich voordoet in het culturele veld vanuit de lens van het publieke domein. Wat publiek is, is in principe toegankelijk voor iedereen. En wat als publiek wordt gedefinieerd, wordt in grote mate bepaald door enerzijds de politiek en anderzijds de markt. De verhoudingen tussen deze drie domeinen zijn voortdurend in beweging, niet in het minst als gevolg van processen van globalisering. Wat kunst is, hoe ze functioneert, hoe ze geproduceerd, verspreid en geconsumeerd wordt, wordt in grote mate bepaald door de wisselende verhoudingen tussen deze drie domeinen. Waar tot in de jaren tachtig van de vorige eeuw, kunst en cultuur gezien werden als ‘publieke goederen’, geproduceerd en verspreid in een min of meer autonoom cultureel veld ondersteund door de staat, zijn het nu enerzijds consumptieobjecten geworden geproduceerd en verspreid door ‘culturele ondernemers’, anderzijds instrumenten waarvan verwacht wordt dat ze ook een maatschappelijke impact genereren.
Meer info