Kennispunt Mecenaatstudies

Partners

In de eerste plaats wordt zowel de leerstoel als het Kennispunt mogelijk gemaakt door bijdragen van het Cultuurfonds. De leerstoel wordt daarnaast gefinancierd door de VriendenLoterij en de VandenEnde Foundation. Ook heeft Voordekunst zich aangesloten als kennispartner van het Kennispunt.

Stichting Geef om Cultuur (opgericht in 2011) heeft ten doel de bemiddeling, kennisontwikkeling en kennisoverdracht op het gebied van kunst en cultuur in de breedst mogelijke zin te faciliteren. De Stichting beoogt haar doel te bereiken door de ontwikkeling van innovatieve vormen van mecenaat, door het bevorderen van kwalitatief onderzoek, het bijdragen aan de openbare meningsvorming en het verspreiden van kennis en kunde over mecenaat. Belangrijk voor de missie van de Stichting is het creëren van een Kenniscentrum of -platform Mecenaat, waarin alle relevante aspecten in samenhang worden ontwikkeld en direct beschikbaar worden gesteld aan het culturele en wetenschappelijke veld.