Kennispunt Mecenaatstudies

Kennisbank

Private financiering voor cultuur: ontwikkelingen in geefgedrag

Culturele instellingen putten uit grofweg vijf bronnen van financiering: vergoedingen van het publiek zoals ticketverkoop en lidmaatschapsgelden, subsidies van overheden zoals het Rijk en gemeenten, bijdragen van fondsen en loterijen zoals het Cultuurfonds en de Vriendenloterij, en overige (soms commerciële) activiteiten, zoals verhuur. In deze bijdrage gaat de aandacht uit naar de private financiering voor cultuur. Hoe groot is die en hoe verhoudt die zich tot de collectieve financiering uit belastinggeld? Welke trends zien we in de private financiering voor cultuur, en welke kritiek klinkt er?

Lees meer
Terug naar het overzicht