Kennispunt Mecenaatstudies

dr. Annet den Haan

Dr. Annet den Haan is vroegmodern letterkundige, gespecialiseerd in de Latijnse teksten en Grieks-Latijnse vertalingen van Italiaanse humanisten uit de vijftiende eeuw. Sinds 2019 doet ze onderzoek naar de omstandigheden die een impuls hebben gegeven aan de bijbelwetenschap in de vroegen Renaissance. Mecenaat maakt daar een belangrijk deel van uit, vooral de ondersteunende rol van de paus. In de vijftiende eeuw wilden de pausen Rome tot nieuwe bloei brengen als het spirituele en culturele centrum van de christelijke wereld. Ze zochten aansluiting bij de literaire beweging van de humanisten, die hun inspiratie vonden in de Griekse en Latijnse literatuur van de Klassieke Oudheid. Met name Paus Nicolaas V (1447-1455) investeerde in de carrières van humanistische auteurs en maakte klassieke teksten beschikbaar voor lezers door middel van vertalingen. De humanisten maakten dankbaar gebruik van de pauselijke ondersteuning, niet alleen om in hun onderhoud te voorzien, maar ook om lezers te bereiken, toegang te krijgen tot teksten, en om concurrenten weg te werken. De vraag is wat deze context van patronage heeft betekend voor het werk dat de Italiaanse humanisten deden: kozen ze er hun projecten op uit, of pasten ze er hun methode op aan?

Profielpagina

Onderwerpen:

literaire wereld historische context