Kennispunt Mecenaatstudies

dr. Nina Geerdink

Nina Geerdink is vroegmodern letterkundige, gespecialiseerd in Nederlandse literatuur uit de lange zeventiende eeuw. Ze doet onderzoek naar literair mecenaat in de Nederlandse republiek tussen 1550-1750.

In haar proefschrift onderzocht ze de mecenaatsrelatie tussen de zeventiende-eeuwse Amsterdamse dichter Jan Vos en de stedelijke bestuurders. Haar huidige onderzoeksproject draait om de vraag welke rol mecenaat (zowel overheidsmecenaat als particulier mecenaat) speelde voor auteurs die aan hun werk wilden verdienen. Traditioneel is het idee dat tot in de zeventiende eeuw mecenaat (ook wel: patronage) het dominante verdienmodel was, dat langzamerhand vervangen werd door de markt. Nina Geerdink wil laten zien dat verdiensten uit markt en mecenaat in de hele vroegmoderne periode naast elkaar bestonden en door elkaar heen liepen, zeker in de Republiek, waar geen sprake was van dominant hofmecenaat. Mecenaatsrelaties konden verkoop van publicaties aan een breder publiek ten goede komen en een goede marktpositie kon andersom van belang zijn bij het verwerven en consolideren van een mecenaatsrelatie. Bovendien waren er allerlei ‘mengvormen’ denkbaar, zoals bijvoorbeeld crowdfunding avant la lettre, het afsluiten van een mecenaatscontract, of incidenteel mecenaat, waarbij een auteur op bestelling schreef van een grote groep mecenassen met wie hij of zij geen intensieve relatie onderhield.

Naast de verwevenheid van markt en mecenaat heeft vrouwelijk auteurschap de bijzondere interesse van Nina Geerdink: welke rol speelde mecenaat bij de mogelijkheden die vroegmoderne vrouwen hadden om te schrijven en publiceren, en om daaraan te verdienen? Hoe konden vrouwen bij mecenassen in het vizier komen en hun mecenaatsrelaties consolideren? Welke rol speelde gender bij de (impliciete) onderhandelingen over de mecenaatsrelatie?

Sinds kort verkent Nina Geerdink ook de relatie tussen mecenaat en het veld van de kennisgeschiedenis, meer in het bijzonder innovatie: konden mecenassen door hun financiële en/of intellectuele ondersteuning innovatie bevorderen, of werd innovatie juist afgeremd doordat mecenassen de intellectuele en creatieve vrijheden van auteurs beperkten?

Nina Geerdink is ervan overtuigd dan een interdisciplinaire en diachrone blik op al deze thema’s het onderzoek verder kan helpen, zij werkt graag samen met onderzoekers die zich bezighouden met mecenaat in andere landen, genres, kunstvormen of periodes.

Profielpagina Bekijk publicaties in de kennisbank

Onderwerpen:

historische context